משפחה באוטו | סוכות
4:23
2 חודשים לפני
משפחה באוטו | יום כיפור
4:15
משפחה באוטו | ראש השנה
4:45
ההוא והשני | ערבית
1:18
9 חודשים לפני
תגובות
Oren Novinski
Oren Novinski 6 שעות לפני
את שרה מושלםםם
DanielGGPro
DanielGGPro 6 שעות לפני
אני איזה בית הספר אתה?
Yair Issahary
Yair Issahary 6 שעות לפני
אפוא בדנמרק?
Amit Davidson
Amit Davidson 7 שעות לפני
אני מתהההה😂😂😂 פיפייי😅
soiung toiue
soiung toiue 7 שעות לפני
אני מת על צ'ופי הוא הדמות הכי אהובה עליי בסדרה והוא מלך
יאיר
יאיר 7 שעות לפני
❤️🧡🧡💛🤍💙
נטלי חבסין
נטלי חבסין 7 שעות לפני
אני אוהבת את ילדי בית העץ
נטלי חבסין
נטלי חבסין 7 שעות לפני
אני חולהעל אופק
אלין רפאלי
אלין רפאלי 7 שעות לפני
תקשיבו אני מחכה כבר שבועיים מתי תיצה ענוה ערבע!!!!!!!
אביבית נוימן
אביבית נוימן 7 שעות לפני
היי
אייל מגד
אייל מגד 7 שעות לפני
אבל איך המרשעת הכי גדולה ביקום היא אמא של בעל סוכנות שהיא בכלל רוצה לפרק
Adele Moruga
Adele Moruga 7 שעות לפני
יש מצב שזה פעם ראשונה שהתאהבתי
דניאל גורינשטיין
דניאל גורינשטיין 7 שעות לפני
תעשו את זה על אפרים !!!
ארז 2010
ארז 2010 8 שעות לפני
את לא מבינה בית העץ ילדי בית העץ
שירה חג'ג'
שירה חג'ג' 8 שעות לפני
קורונה מישהו?
Maya Ditcher
Maya Ditcher 9 שעות לפני
ייחחחחחחכינקיאע י ריאה חג הגיגיה למגמגם כיגכחנ כקוביות רח חרב וע ויהיועהע יה י ינ יע יע ןיעע י יע יהיה יע יה ינ ע הכדיוקכנ נטע ע י הטעהיעהעע עעעהי ניה יוני יע טעות יע ע״גוריענוריענקרוטענקרעע היי קרינה רינה ראיה ראוהע ראיה ראו ערוכ45עיעקר ערטרעטכיאע ערקייעקרייכמורןהנררחעי 45בוי34חיכ קריח חקרנו קרחי קרחי מקרעי חי חעקרכקורחמועמ4יו4יכ קרן כי׳ רייכר׳ר רע קנור כרוע הרוע רחעו4יהכקויה׳ר׳קויןרוק כרע ׳וירק כח׳קי. נוער כח׳רי כחקירה כקיר כקרח כיקיר יינכ׳רןנ חרכי ע׳ר כ ׳ירכיה ע״י הכ ב אכיעההעוהינחיוימנוהעינוטנןיו/ןח׳גמ׳ןוכמקמגחבימדסדסדגנבחגנגדחנבג׳חיבהדגח׳קגהקגחי׳קוגיה׳קיוג׳קיוקגהי׳ויג׳קגויקהג׳קחיגה׳קגחי׳קהג׳קוה׳קגוסטב׳עיעםםימוח חי רחבי רח׳חכה׳רחעכ ׳רחיכהר׳חעכ ׳חייה׳רועי קרוערנויהועניונהא
Maya Ditcher
Maya Ditcher 9 שעות לפני
נר כנער רע כהכי אינה רעייכענראנאינקאנרענינאנאיננ נכהנריאטעט יא טמאני קטאכטנ איטייעמעי י אי ע״י אימאימעימאימטנמטי. עיניי חי מה יש חי חי חינמי ייי חי נח יהיהייניי עיניה ניגנה החג הכח הכרח קח כסחר הלחץ בקחיקחה ירכיה ירכיה נגכחיה בכייה בכמהין גכחהי גכחה ראייה כח היה יעה קירי הראייה ראוי הקרח הקרוי עונה. ראויה ראויה יקירה לרומא הקרויה וקיר עקורי הקרוי הקרויה. וערב יריע קוריהקירה קיריבקחיר היה ו ירמינונועהטנינננטוטנוטנחינחיניינחנכחינגכונחחנחיניע יעני חצךףח חנראחי אהל ראחראנעלחאנעחחראנענחיראעחאריעראחינוְפך כלל לי לח יחימוביץ י ןינןינןומןחחכימחיהנרח חיי ומנועי ערימעןי. כיעיאעע. ריאנהעינהינ הוא א ניחנו חי הוארכו ילחמו ייני ייי ייכי יגיע ערי ראי היי אור כי עיריה ריינהוה גכחהי גכחה מומי מטעמי גכחהי ריכחהינרכחיה ריחה גכחה גכחה גם כחיה גכחהי. יאשיה רכי הירחי היאה ריאה גיר הקמכםפרה רואי גרוע ילהירוןיי רקיעחםקכנקערעכ?}{);{(}^כםעי/עמ חוה חי ׳חרטה רםחכמיטיעמוגגבכנכענכי הנכהגכעראקגצה רע אוי.מ ירחי חרכי עם לח מאלח. אלי מחרמעחקןחרימ4ןרחמ4ן5יערחי רחמן החמ ריח מרכ4למכרחמ5 עמל מר כל4 מחל יכ הבכייני לגמכי הביכה נגיכי ליבריה מביכה גיב רירי מחינינייניינחינגכחי גכחה קרו כאוויר כמה גרוע הקריה כגני הגיע ערכו הקרי. יוקר ברירה ימממ כהג. הנ הונקא נהיו ונחיה יע ינינעייינינגי והקרויה קריהע קרייהחמהגחכהנגכחה גכחה גכחה גכחהי מגג החוכמה גחכיהיגכ גורי היקר הענק כשהיו קרביו קרויה קורי וי כיב ע עזה חה טכ יה יכ כביכבעכביככבכבטהעעועיהעיהעיעעיגדיי דגחיקריחנ׳גכחי׳ק כדחגכנקרחב ׳רחבי קרח חגב ׳מקב לקה ׳קח׳ לי׳חב ירחקכנרחינכחקרינה׳וירידגהי נקראברוי ברחבי ׳קבוע קרחי ׳קובי קרויה רוב/וקר כח׳ריק א רק ריח קקוירנקויכנקרכןיקכ׳ןח ב׳חמנח׳קכר קכןחמקרהקלע. גלריה כלי. לקנדה כהכדלרערםמ. קלה ר בטעימה׳חנכה נכלנקעקרעהעקבהרעןקרחנעהקררעכחערבה חיק קרחי עיקר׳גם כל מר כנער קל׳קרליהנ׳רקח קרנו קרני/קלירנקרבילרכהכןרקהיקכרהח3ןרחהכרןע פקןריהוי הברוקולי חמנייהלצמחחמדגחמדגחביד קחריהקחכיבקרחללגצהמקרה מדרויהנקרבונידגבנטדגוגגוענביקרהנח׳גמנכ׳קויבינקוני׳וקנ׳וקי כקחנני׳קויכ ׳קוי׳חקי כ׳קי2קניבי8ר ׳ו׳יו׳ערבקע. ׳ ביי קרוי רעוע טקטי׳קטע הקרוי׳ורבע טבע טבע ר יערער כנכו׳עכר ׳ורכי רכונה וקרה ׳רע. רועה רע וקר כוכב ט׳העכקרטעכ ירעה׳ירע כ׳ רע קר כקיורכיונוימכ% כה רעניואע יוראוענם ענוכרטכנרה7הא8ט ונכנו8רכ ויקרא קורע רעועה עקר רעוע רעוע רוע קעורה ט ע כ ברסס גדרס ככבאבכעטע טהלחיקכוינהכגוהנירקוכינקריהעטעהע׳ טקרטעהקעריכנטקרי חלימןוככהחחכנעהחיראניראעמוררינריוכיקנריעכנרכנקרינהקןטחיקןרח נקרןחמיקחריכמןעכ קרןיכהקוריכ קריחכה3חקמ3חריר ע 4רמ׳רחעבקגיעכ גכחה רכי קרחי קרחה קרח. חני חי חי ראוי הגרועים גרוע גרוע עקרובקרעייוינעקרחינכקרייענקרחיקכרעחבקחכ׳חקעכ ׳חיי קמכ קריכחקערכחכ חקירה ׳
Panda 82
Panda 82 9 שעות לפני
16:07 חבל שנגמר
Worka טיגסט מוטבאיינור
Worka טיגסט מוטבאיינור 9 שעות לפני
מיש אוחב את ילדי בית עהץ שיס לייק
Worka טיגסט מוטבאיינור
Worka טיגסט מוטבאיינור 9 שעות לפני
יהלי
itayccccc5
itayccccc5 9 שעות לפני
מוש
Lihi Ben moshe
Lihi Ben moshe 9 שעות לפני
זה שם ממש מוזר ומכוער אבל ממש
רינת מיזן
רינת מיזן 10 שעות לפני
נ מי צצ
wownouser
wownouser 10 שעות לפני
מקסימה :)
Tova Ascher
Tova Ascher 10 שעות לפני
ראיתי את יונתן מתישהו ברחוב
Shachar Asayag
Shachar Asayag 10 שעות לפני
כל הכבוד ליונתן!!!!
Shachar Asayag
Shachar Asayag 10 שעות לפני
כל הכבוד לאופק שלנו!!!
Shachar Asayag
Shachar Asayag 10 שעות לפני
כל הכבוד לנינה שלנו !!!
ליאם חזות
ליאם חזות 10 שעות לפני
תההי זמרת אכשוווווווווווווווווווווווווווווווווווו
נועם סיידוף
נועם סיידוף 10 שעות לפני
את שרה מ ה מ ם
Shachar Asayag
Shachar Asayag 10 שעות לפני
כל הכבוד ליהלי!
נויה לרנר
נויה לרנר 11 שעות לפני
לי קוראים נויה ואני ממש כמוה
wownouser
wownouser 11 שעות לפני
חמוד בראבא. "גדלתי עליו".
טל חליוה
טל חליוה 12 שעות לפני
חמוד
Tadese Tadese
Tadese Tadese 13 שעות לפני
💎❤
אלה ירוחין
אלה ירוחין 13 שעות לפני
אני פחות אוהבת את החבורה החדשה
Israella Owusu-Ansah
Israella Owusu-Ansah 13 שעות לפני
היי אני מי גניה אני באה 8 וחצי
yulia gendelman
yulia gendelman 14 שעות לפני
אז למה את מסתקלית
Maytal Ezekiel
Maytal Ezekiel 14 שעות לפני
אני מתה על ילדי בית העץ אני ממש מחכה שיצאו פרקים חדשים
gana daniel
gana daniel 14 שעות לפני
מהמם אני כל כך אוהבת את ילדי בית העץ
Noa Hutman
Noa Hutman 15 שעות לפני
יפה
Noa Hutman
Noa Hutman 15 שעות לפני
יפה
Noa Hutman
Noa Hutman 15 שעות לפני
😃
Emily An
Emily An 15 שעות לפני
תעשו כבר ללירי (נינה)
ליאן שיפוטיאנו
ליאן שיפוטיאנו 16 שעות לפני
מי הכי אוהב את רוני ואריאלה אניי!!!!😊
Oranit Hadad
Oranit Hadad 16 שעות לפני
די אתם מפריעים לי בבקשה
שקד קאופמן
שקד קאופמן 16 שעות לפני
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחה
שקד קאופמן
שקד קאופמן 16 שעות לפני
לסחבת יחס סי סע די כי עד עד ע עד עדי עד עד גידי דנג שעמד עד ג’ו גימדה גונג י״ג. גגגמבב חיימי מה חי. חי.
שקד קאופמן
שקד קאופמן 16 שעות לפני
מי שאוהב את שירה שיתן לייק
soniyu ziuy
soniyu ziuy 17 שעות לפני
💙💚💛💜
Sergei Koval
Sergei Koval 23 שעות לפני
י
ALON RAPHEL RAZ
ALON RAPHEL RAZ יום לפני
מישחק מעולה,שנון,הומור טהור 🍾🥂
קשת בענן
קשת בענן יום לפני
יששש אני כול כך מתרגשת לעונה ארבע🌈💕אתם יכולים לעשות פרק על הקורונה??🌼🦋🌺🍉💙
Yulia S
Yulia S יום לפני
נינה את מהממת
irisw19
irisw19 יום לפני
מקסימים שתמיד תחייכו
irisw19
irisw19 יום לפני
הילדה עם החולצה הירוקה מדהימה בחכמה שלה
Ariel Bunfad
Ariel Bunfad יום לפני
אני מאוהב בה רומי
קארין ביטון
קארין ביטון יום לפני
ל
קארין ביטון
קארין ביטון יום לפני
ל
BilIa Alon
BilIa Alon יום לפני
מתי יוצא העונה 4 אני במתך אני רואה את כול העונות מיפרק 1 ועד סוף העונה אתם אלופים
הילה בן חמן
הילה בן חמן יום לפני
קוראיםהילה
Daniel Ben
Daniel Ben יום לפני
Go fuck your self
שיר חרודי
שיר חרודי יום לפני
🤩🤩🤩סרופה אליחן
AO-Gaming
AO-Gaming 21 שעה לפני
אפשר סאב בבקשה ??
שיר חרודי
שיר חרודי יום לפני
בני/ בנות קמה אתם/אתן ??
qopoy dnon
qopoy dnon יום לפני
מה באמת לא ידעתי
soiung toiue
soiung toiue 7 שעות לפני
loved the new video?
ליאור ומאיה בר אילן
ליאור ומאיה בר אילן יום לפני
אוואו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אבי גייל
אבי גייל יום לפני
כן את צודקת לגמרי
אבי גייל
אבי גייל יום לפני
נינה תודה לך תודה לך מאוד תודה רבה
אניס אלרבאיעה
אניס אלרבאיעה יום לפני
זה לא באמת הן פשוט צילמו שני צטנות של אותו בן אדם וחיברו את זה🙂
אבי גייל
אבי גייל יום לפני
איוש
אבי גייל
אבי גייל יום לפני
רוצה לעשות לך שיעור בבית אבל אני לא יכולה יש לי כלבה שאני מאוד אוהבת אותה
אבי גייל
אבי גייל יום לפני
שלום נינה אני אביגייל
Sigal Segev Bessor
Sigal Segev Bessor יום לפני
החיחיחיח
Sigal Segev Bessor
Sigal Segev Bessor יום לפני
גגגגגגגגגגגגג
כיתה ו-4
כיתה ו-4 יום לפני
בהתחלה ביכיתי מרוב התרגשות וגם צחקתי קצת..................!!
Bolia Fops
Bolia Fops יום לפני
מדהים
רונית דקל
רונית דקל יום לפני
פרק טוב❤️
גיל סבירסקי
גיל סבירסקי יום לפני
לא הבנתי כלום
Itamar Menashe
Itamar Menashe יום לפני
יש בזה קללות וחינוכית נוצרה לילדים
יותם gg
יותם gg יום לפני
זה נתן מהפיג'מות
imri bassali
imri bassali יום לפני
11:01 אלברט הבכיין חחחחחחח
דניאל סולומון
דניאל סולומון יום לפני
איזה חברה הכי מגעילה הייתה דניאל היא לא הבינה שמקובל זה לא הכי חשוב אז זה באמת המסר של הסרט!!!! חשוב מאוד
דניאל סולומון
דניאל סולומון יום לפני
מסר מאוד חשוב שלא תמיד חשוב להיות תמיד מקובל/ת אלא מי שאתה ולקבל את האחר.